• Riva Mall

    RIVA MALL jedina robna kuća u gradu Poreču i okolici te i jedina robna kuća u Istri koja je modernizirana. Iz svakog dijela Istre do grada Poreča treba tridesetak minuta vožnje autom. Moderno dizajnirana i tehnički opremljena robna kuća s konceptom oblaganja pročelja koji je nadahnut mozaikom iz Eufrazijeve bazilike, estrahiran je segment plašta biskupa Eufrazija, koji je zatim uvećan i pikseliziran pomoću izduženog modula obloge pročelja omjera stranica 1:3. Time naizgled nasumičan odabir panela dobiva smisao u širem kontekstu duha grada Poreča – vizuru kojega možete vidjeti na fotografi jama u prilogu - bit će središte okupljanja građana grada Poreča, te će svojom raznolikom ponudom i asortimanom ujedno privući i sve ostale stanovnike okolnih mjesta i gradova. RIVA MALL ima gospodarski ulaz, za istovar kamiona. Roba se istovaruje na rampe i teretnim liftom transportira kroz sve etaže. Također uz veliki teretni lift ima i komunikacija stepeništem kojim se koriste samo zakupci. Komunikacija kroz robnu kuću za posjetitelje odvija se kroz sve četiri etaže pokretnim stepenicama, liftom i pomoćnim stubištem. Svi prostori za zakup opremljeni su sa priključkom vode, odvodnje (kanalizacijom), kablovima jake i slabe struje, antenskim priključkom, optičkim kablom, vatro dojavom i sprinklerima gornjeg nivoa. Po etažama izvedene su i u potpunosti opremljene sanitarije za kupce. Iza RIVA MALL-a nalazi se parkiralište sa 205 mjesta, također posjetitelji se mogu koristiti gradskim parkiralištima koja su ispred i sa desne strane RIVA MALL-a. Ukupna kvadratura Trgovačkog centra RIVA MALL-a je 7.318,00 m².
TOP